کالای فیزیکی

گوی

گوی
گوی
گوی
گوی
گوی
گوی
گوی
گوی
گوی
گوی
کالای فیزیکی

گوی

۵۹۹٫۰۰۰۳۹۹٫۰۰۰تومان
۶
اضافه به سبد خرید

با کابل usb کار میکنه

پایه چوبی داره

عرضش ۸ سانتی متره